Klimatyzator „INOA”

Stwórz idealne warunki do przechowywania wina w Twojej piwnicy…

Wyprodukowany w całości w jednej fabryce. Klimatyzator INOA jest najcichszym klimatyzatorem na rynku, stworzonym w konkretnym celu – zapewnienia idealnych warunków do przechowywania wina w Twojej piwnicy! Jednocześnie zastosowana w nim technologia oszczędzania energii chroni środowisko oraz nie nadwyręża Twojego budżetu. Inną ważną cechą klimatyzatora EuroCave INOA jest jego łatwość montażu.

GŁOWNE CECHY:

  • wyposażony w szereg rozwiązań zapewniających cichą i pozbawioną wibracji pracę
  • niezwykle łatwy w montażu.
  • możliwość instalacji wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia
  • panel zdalnego sterowania pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie temperaturą oraz innymi ustawieniami klimatyzatora
  • sprawna i wydajna praca w pomieszczeniach do 25/50 m3 (w zależności od modelu)

JAK ZAPEWNIĆ OPTYMALNE WARUNKI DLA PRZECHOWYWANIA WINA

Temperatura:
Czynnikami stanowiącymi największe zagrożenie dla jakości Twojego wina są zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury oraz ich wahania. Aby wino mogło osiągnąć swój pełny potencjał powinno być przechowywanie w temperaturze od 10°C do do 14°C. Wino przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze będzie dojrzewało zbyt szybko, a w niższej ten proces spowolni się. Na szczęście system klimatyzacji INOA został wyposażony w szereg elektronicznych czujników stale monitorujących temperaturę otoczenia i w razie jej podniesienia o chociażby jeden stopień względem maksymalnej zaprogramowanej temperatury, automatycznie obniża temperaturę w pomieszczeniu. Ponadto urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny grzejnik, który w razie potrzeby dogrzeje pomieszczenie.

Wilgotność:
Wilgotność powietrza jest istotnym czynnikiem dla przechowywanych butelek. W piwnicy na wino optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 65 – 80%. Zbyt niska powoduje kurczenie się korka w butelce i przedostawanie do jej wnętrza powietrza. To zaś może skutkować zmianą smaku wina, a nawet jego zepsuciem. Zbyt duża wilgotność powoduje kolei pojawienie się pleśni i pogorszenie jakości powietrza w piwnicy. Na dodatek spleśniałe lub odklejone etykiety uniemożliwią rozpoznanie gatunków wina. Poprzez utrzymywanie stałej temperatury parowania klimatyzator INOA nie osusza powietrza, utrzymując ją tym samym wilgotność na stałym bezpiecznym poziomie.

Wibracje:
Wibracje mogą zakłócić powolne procesy biochemiczne zachodzące w butelkach co często bywa katastrofalne w skutkach dla najlepszych win. Aby zapobiec powstawaniu wibracji EuroCave INOA dzięki zastosowaniu 20mm warstwy pianki polietylenowej posiada w pełni wyciszoną obudowę. Dodatkowo przy sprzeżarce oraz wentylatorach zostały zastosowane specjalne rozwiązania wyciszające i pochłaniające wszelkie wibracje.

Naturalna wentylacja.
Zastane powietrze również nie jest pożądanym czynnikiem dlatego INOA zapewnia jego stałą cyrkulację w pomieszczeniu

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

Panel zdalnego sterowania pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie temperaturą oraz innymi ustawieniami klimatyzatora. Dodatkowo został on wyposażony w czytelny ekran LCD wyświetlający aktualną temperaturę (z dokładnością do 0,5 stopnia) w klimatyzowanym pomieszczeniu.

WILGOTNOŚĆ POD KONTROLĄ

Tradycyjne klimatyzatory bardzo mocno i szybko schładzają duże ilości powietrza. Takie działanie powoduje mocne osuszanie powietrza. EuroCave opracował wyjątkową technologię, która utrzymuje stałą dodatnią temperaturę kondensacji i parowania (powyżej 0°C). Obieg chłodniczy został specjalnie dostosowany, a regulacja prędkości pracy wentylatora sprzyja stabilizacji tych dodatnich temperatur. Dzięki temu klimatyzator nie wysusza powietrza i w pełni utrzymuje naturalną wilgotność powietrza w piwnicy.

SCHEMAT I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA

Powietrze z piwnicy przechodzi przez parownik, który je schładza (lub ogrzewa) do temperatury wybranej przez użytkownika i jest rozprowadzane wewnątrz piwnicy dzięki wentylatorowi.

Aby utrzymać klimatyzator w odpowiedniej temperaturze, powietrze z sąsiedniego pomieszczenia (lub z zewnątrz) przechodzi przez skraplacz w celu jego schłodzenia i jest odprowadzane do tego samego sąsiedniego pomieszczenia (lub na zewnątrz). Górna i dolna część klimatyzatora działa niezależnie od siebie, przez co powietrze z piwnicy i powietrze z sąsiedniego pomieszczenia krążą w zamkniętym obiegu, nie miesza się ze sobą.

PRZYKŁADY RÓŻNYCH METOD INSTALACJI KLIMATYZATORA

Instalacja wysoko wewnątrz pomieszczenia / Instalacja nisko wewnątrz pomieszczenia

Instalacja wysoko na zewnątrz pomieszczenia / Instalacja na zewnątrz pomieszczenia z mocowaniem na drzwiach

Instalacja wysoko na zewnątrz pomieszczenia z bocznym odprowadzeniem powierza rurami

DANE TECHNICZNE I CENNIK

1 – Wartości dla pomieszczenia o bardzo dobrej izolacji 2 – Dla temp. wewnątrz pomieszczenia utrzymanej na poziomie 12°C i oraz temp. zewnętrznej 32°C 3 – Wszystkie ceny podane są w walucie EURO i są cenami NETTO

PLIKI DO POBRANIA