Vademecum

Klimatyzowanie i wentylacja
Historii nie oszukamy, każdy z nas wie skąd pochodzi wino i jaki ma tam klimat. Warunki te to stosunkowo niskie amplitudy temperatur i dość suche powietrze. Mżemy założyć, że w podpiwniczeniu akwitańskiej winnicy beczki miały stałą temperaturę dobową i roczną. Takie warunki to nieoceniony kapitał, który w sposób naturalny jest w naszych szerokościach geograficznych nieosiągalny. Aby nasza kolekcja mogła się rozwijać jak wśród toskańskich wzgórz należy zapewnić jej taki właśnie klimat, a przeniesienie klimatu w inne warunki to właśnie klimatyzowanie.

Piwniczka tradycyjna:

Cechy klimatyzatorów dedykowanych dla piwniczek:

Klimatyzator dedykowany dla piwniczki z winami to nie tylko urządzenie chłodzące powietrze. W przeciwieństwie do standardowych agregatów, klimatyzator winiarski musi utrzymywać temperaturę poniżej 18 stopni. Bardzo ważna jest też jego kultura pracy, bez hałasów i drgań. Nie może on też generować dużych ilości skraplającej się wody. Można uznać, że zwykły klimatyzator przemysłowy jest dla naszej piwniczki bezużyteczny. Warto zainwestować w rozwiązanie dedykowane aby dać naszym cennym egzemplarzom przyjazne warunki.

Pożądane warunki atmosfery piwniczki:

Przechowywanie win wymaga wiedzy i odpowiednich warunków. Bez opanowania warunków atmosferycznych piwniczki możemy zapomnieć o starzeniu naszych win. Musimy zapewnić jak największą stałość temperatur w piwniczce. Roczna amplituda temperatur nie może przekraczać 10 stopni i nie powinna wykraczać poza ramy 10 i 18 stopni celsjusza. Temperatura dobowa musi być stała z tolerancją maksymalnie 1 stopnia celsjusza. Takie warunki osiągniemy jedynie lokalizując piwniczkę na odpowiedniej dla danych warunków glebowych głębokości lub dzięki profesjonalnemu klimatyzatorowi i solidnych drzwiach. Wymienione wyżej rozwiązania pozwolą także utrzymać wilgotność powietrza na poziomie ok. 70%. Ma to kolosalne znaczenie dla kondycji korka oraz utrudnia rozwój pleśni i drobnoustrojom.

Piwniczka nowoczesna - winiarka: (na przykładzie rozwiązań EuroCave)

Jakość powietrza i jego ciągła wymiana są kluczowe dla:
• zapobiegania nieprzyjemnym zapachom, które mogłyby przenosić się do wina,
• zapobiegania powstawania pleśni spowodowanej brakiem wentylacji 

Oprócz utrzymywania odpowiedniej temperatury i izolacji od czynników zewnętrznych winiarki EuroCave zapewniają naturalną wentylacę poprzez "efekt oddychania". Cyrkulacja powietrza jest zapewniona przez 2 otwory wentylacyjne znajdujące się w górnej i dolnej części szafy, pomiędzy którymi, z powodu różnicy ciśnień powstaje przepływ powietrza.Ponadto górny odpowietrznik, przez który powietrze dostaje się do szafy, jest wyposażony w filtr węglowy, który oczyszcza powietrze i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Podobnie jak w naturalnej piwnicy, ten "efekt oddychania" zapewnia stałą i stopniową odnowę powietrza i zapobiega rozwojowi pleśni.

UA-87592430-1